รถเข็น 0

Promotion Code "CASA10NEW"

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

  • ยอดสั่งซื้อจะต้องมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท หลักหักส่วนลด
  • สินค้าบางประเภทไม่เข้าร่วมรายการ
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้แค่ 1 ครั้ง ต่อ 1 user
  • ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ลูกค้าสามารถทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีการผิดพลาดจากการผลิต
  • ส่วนลดเพิ่มดังกล่าวเป็นส่วนลดเฉพาะค่าสินค้า ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการติดตั้งหรือค่าบริการด้านอื่นๆ
  • casarocca.store ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า